An­na Grue

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

• Født i 1957, er fra Ran­ders, og har blandt an­det va­e­ret che­fre­dak­tør på Fora­el­dre og Børn, et af de ma­ga­si­ner hun selv var med til at star­te op. • Hun de­bu­te­re­de som for­fat­ter i 2005 med kri­mi­nal­ro­ma­nen ‘No­get for No­get’. Si­den har hun ud­gi­vet en ra­ek­ke bøger, først og frem­mest kri­miro­ma­ner. Se­ne­st ‘I li­ge linje’ med hen­des ‘skal­de­de de­tek­tiv’ Dan Som­mer­da­hl som ho­ved­per­son. • An­na Grue bor i dag i Ods­her­red og har si­den 2007 va­e­ret for­fat­ter på fuld tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.