Bør­ne­op­spa­ring i tal

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

• 78 pct. af al­le fora­el­dre til børn i al­de­ren 6-17 år spa­rer op til de­res børn. For fem år si­den var det 73 pct. • Halv­de­len af al­le fora­el­dre spa­rer en fast sum op hver må­ned. En ud af fi­re spa­rer op nu og da, og en ud af fi­re spa­rer slet ik­ke op til de­res børn. • Fora­el­dre­ne spa­rer 10-15 pct. me­re op til bør­ne­ne nu end for fem år si­den, selv­om vi ren­ser for in­f­la­tion. • Dan­ske fora­el­dre spa­rer i snit hver må­ned 240 kr. op til de­res børn. • 84 pct. af fora­el­dre­ne sa­et­ter bør­ne­nes op­spa­ring ind på en kon­tan­top­spa­ring. • Fora­el­dre med lav ind­komst spa­rer li­ge så of­te op til de­res børn som fora­el­dre med høj ind­komst. • Når bør­ne­ne fyl­der 15 år, stop­per man­ge fora­el­dre med at spa­re op til dem. Må­ling fra TNS Gal­lup ud­ført for Nor­dea, 1.003 in­ter­view med fora­el­dre med hjem­me­bo­en­de børn i al­de­ren 6-17 år, april 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.