Sku­e­spil­ler­par er ble­vet for­lo­vet

BT - - NYHEDER -

Bryl­lup­s­klok­ker­ne kom­mer snart til at rin­ge for sku­e­spil­ler­par­ret Lizzy Ca­plan og Tom Riley, der nu of­fi­ci­elt har be­kra­ef­tet, at de to er for­lo­vet. Det skri­ver E! News, som af en re­pra­e­sen­tant for sku­e­spil­le­rin­den har få­et be­kra­ef­tet, at Tom Riley, der blandt an­det er kendt fra tv-se­ri­en ’Da Vin­ci’s De­mons’, fri­e­de til sin ka­e­re­ste til­ba­ge i maj, da par­ret var i New York. De to mød­te hin­an­den i Lon­don i ja­nu­ar 2015, hvor sku­e­spil­le­rin­den var i gang med at ind­spil­le en film, og par­ret be­kra­ef­te­de de­res for­hold i ja­nu­ar 2016, da de mød­te op på den rø­de lø­ber hånd i hånd. Lizzy Ca­plan er blandt an­det kendt fra te­e­nage­fil­men ’Me­an Girls’ og tv-se­ri­en ’Ma­sters of Sex’. Tid­li­ge­re har sku­e­spil­le­rin­den ud­talt, at hun ik­ke var sa­er­ligt be­gej­stret for tan­ken om i frem­ti­den at gif­te sig med en kol­le­ga. »Jeg ro­man­ti­se­re­de fak­tisk idéen om en hjem­me­gå­en­de far. Del­vist, for­di jeg sy­nes, det er en me­get se­xet ting, men og­så for­di hvis der er to ar­bej­den­de sku­e­spil­le­re, og de beg­ge får et job, og de har en ba­by, så er det mo­de­ren der kom­mer til at bli­ve med ba­by­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.