Nør­by: Sko­len skal gi­ve dren­ge et los bagi

BT - - NYHEDER -

Selv­om et af de cen­tra­le mål med fol­ke­sko­lere­for­men i 2013 var at gø­re un­der­vis­nin­gen me­re hand­lings­o­ri­en­te­ret og min­dre stil­lesid­den­de, så bru­ger sko­len i for rin­ge grad de mu­lig­he­der, den har få­et. Og det er et pro­blem i for­hold til den sto­re grup­pe af dren­ge, som mang­ler mo­ti­va­tion for sko­len. Det si­ger un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V), der vil gi­ve nog­le af dren­ge­ne et los bagi. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.