Scor kas­sen på

BT - - NYHEDER -

3 Du skal ik­ke kun kig­ge på hu­sets stør­rel­se, ha­ve og rum­for­de­ling. Det er vig­tigt at gen­nem­gå til­stands­rap­por­ten og­så, så du ik­ke kø­ber et hus med ska­der, du ik­ke kend­te til. Få evt. din egen byg­ge­sag­kyn­di­ge til at gå hu­set ef­ter i søm­me­ne. Det ko­ster ty­pisk 2.500-3.000 kr. 4 Un­der­søg hvor me­get der ty­pisk gi­ves i nedslag

af en en­kelt bo­lig. Ud­va­elg i ste­det et om­rå­de, hvor du ger­ne vil bo ,og sa­et nog­le kri­te­ri­er for, hvad du le­der ef­ter. Ved at ha­ve fle­re hu­se på hån­den er det let­te­re at be­va­re for­nuf­ten og for­hand­le sig til en god pris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.