Mand an­gri­ber to kvin­der med hegns­pa­el

BT - - NYHEDER -

En 29-årig mand fra Es­b­jerg-om­rå­det gik fre­dag af­ten til an­greb på to un­ge kvin­der med en hegns­pa­el på Vor­bas­se Mar­ked, op­ly­ser vagt­che­fen hos Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti.

Et vid­ne har for­talt, at man­den til­sy­ne­la­den­de over­faldt kvin­der­ne, ef­ter at de hav­de sagt til ham, at han skul­le la­de va­e­re med at slå på nog­le bi­ler.

Ef­ter at ha­ve fa­el­det kvin­der­ne med hegns­pa­e­len, spar­ke­de han en af dem, så hun mi­ste­de en tand.

Da nog­le folk på ste­det for­søg­te at hol­de den 29-åri­ge til­ba­ge, trak han en 30 cen­ti­me­ter lang kok­kek­niv og tru­e­de med den.

In­den be­tjen­te fik ham an­holdt, nå­e­de man­den at udø­ve vold mod or­dens­mag­ten og at ud­s­lyn­ge trus­ler mod be­tjen­te­ne.

»Han mod­sa­et­ter sig an­hol­del­se og ud­s­lyn­ger ska­eldsord mod dem og tru­er med, at han ved, hvor de bor, og at han vil slå dem ihjel,« si­ger vagt­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.