S mmer

BT - - SOMMER -

Da­gens gril­l­op­skrift er bragt i sam­ar­bej­de med We­ber® og We­ber® Grill Aca­de­my

1 ana­nas 200 gram brun fa­rin el­ler rør suk­ker. 1 dl mørk rum 5 spsk kaf­fe 1 stang va­nil­je Ska­er top­pen af og skra­el ana­nas­sen. Del den i fi­re kvar­te på langs og ska­er 16 stk. en cen­ti­me­ter sto­re bå­de af ana­nas­sen, lad stok­ken for­bli­ve på.. Sa­et ana­nas­styk­ker­ne i hol­de­ren med stok­ke­ne nedad. Fla­ek va­nil­jes­ta­gen på langs og skrab kor­ne­ne ud. Kog korn og va­nil­je­stang, rom, suk­ker og kaf­fe op og ko­ge det til det hal­ve til en sirup. Kom de skår­ne ana­nas op i hol­de­ren med stok­ke ned ad. Pensl ana­nas styk­ker­ne med den ind­kog­te sirup. Kl­ar­gør grillen til in­di­rek­te var­me og sa­et stegt fla­esk-hol­de­ren på den med­føl­gen­de bak­ke på grillen. Grill ana­nas­sen i 10 til 15 min. Pensl igen med la­gen og grill yder­li­ge­re ana­nas­sen 10 min. Tag ana­nas­sen af og pensl en tred­je gang. Ser­ver ana­nas­sen lun med va­nil­jeis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.