Stop op og ma­erk ef­ter

BT - - NYHEDER -

Det bed­ste, man kan gø­re, er at ma­er­ke ef­ter, hvad man har lyst til, og om en gi­ven ak­ti­vi­tet vil gø­re en me­re el­ler min­dre af­slap­pet. Hvad man fin­der af­slap­pen­de, er me­get in­di­vi­du­elt, men und­gå helst ak­ti­vi­te­ter, der gi­ver adre­na­lin i krop­pen. Der er ik­ke na­ev­ne­va­er­dig for­skel på adre­na­lin og stress i for­hold til, hvad det gør ved krop­pen og psy­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.