Det er okay ik­ke at va­e­re fa­er­dig

BT - - NYHEDER -

De fa­er­re­ste ar­bejds­plad­ser når no­gen­sin­de til det punkt, hvor man er fuld­sta­en­dig fa­er­dig og in­tet har at la­ve. I så fald må virk­som­he­den dre­je nøg­len om. Der­for må man si­ge til sig selv, at det er okay, at der lig­ger ar­bej­de til en, når man ven­der til­ba­ge ef­ter fe­ri­en. Og er der ta­le om kri­ti­ske ting, må le­del­sen sør­ge for, at der er an­dre til at ta­ge sig af tin­ge­ne i mel­lem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.