Tag den med ro, når du ven­der til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

Kom­mer man til­ba­ge ef­ter tre uger fra ar­bejds­plad­sen med en for­vent­ning om at skul­le ind­hen­te tre ugers ar­bej­de sam­ti­dig med, man skal føl­ge med i det øv­ri­ge ar­bej­de, bra­en­der man ud. Brug de før­ste da­ge i et lang­som­me­re tem­po end nor­malt og dan dig et over­blik over, hvad der er sket, mens du har va­e­ret va­ek.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.