Hold fri, når du har fri

BT - - NYHEDER -

Hvis man har et ar­bej­de, der la­eg­ger så stort et pres på en i hver­da­gen, at man ik­ke kan nå, hvad man skal, er løs­nin­gen ik­ke at ar­bej­de i sin fe­rie. Det bli­ver man kun me­re stres­set af, og så yder man min­dre. Det er en ond cir­kel at kom­me i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.