In­gen email

BT - - NYHEDER -

For nog­le men­ne­sker kan det umid­del­bart vir­ke af­stres­sen­de at tjek­ke ar­bejds­mail, for­di man bli­ver ajour. Ik­ke de­sto min­dre er det ri­si­ka­belt, da det nemt kan fø­re til be­kym­rin­ger el­ler tan­ker, man ik­ke kan la­eg­ge fra sig igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.