Ge­der sen­der men­ne­sker blik­ke

BT - - NYHEDER -

Ge­der kig­ger of­te­re og la­en­ge­re på men­ne­sker, hvis de mø­der et pro­blem, de ik­ke selv kan lø­se. Det forta­el­ler bri­ti­ske for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Lon­don i et nyt stu­die. Den­ne ad­fa­erd er el­lers bedst kendt fra hunde, der be­der men­ne­sker om hja­elp. Hidtil har man haft en idé om, at det kun­ne va­e­re for­di, at hunde har le­vet sam­men med men­ne­sker i tu­sin­der af år. Men det nye re­sul­tat in­di­ke­rer, at det ik­ke er for­be­holdt dyr som hunde og he­ste at bru­ge øj­ne­ne til at kom­mu­ni­ke­re med, me­ner for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.