Over­va­egt er far­ligst for ma­end

BT - - NYHEDER -

Fed­me er tre gan­ge me­re dø­de­ligt for ma­end, end den er for kvin­der, og selv en lil­le smu­le over­va­egt øger ri­si­ko­en for at dø tid­li­ge­re. Det vi­ser et bri­tisk stu­die fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge. »Det­te er i over­ens­stem­mel­se med tid­li­ge­re re­sul­ta­ter, der vi­ser, at over­va­eg­ti­ge ma­end har stør­re in­sulin­re­si­stens, me­re fedt i le­ve­ren og stør­re di­a­be­tes­ri­si­ko end kvin­der,« si­ger Dr Ema­nu­e­le Di An­gelan­to­nio fra Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.