Kul­tur Ba­de­ho­tel­let tra­ek

BT - - KULTUR -

Det er drøm­men om det gam­le Dan­mark, drøm­men om det enk­le liv ra­se­de, skul­le en fe­rie helst slut­te med et bun­gee jump. Men nu øn­sker vi at un­plug­ge, vi øn­sker ro, fred og om­sorg for os selv og for dem, vi el­sker. Den sto­re for­skel fra den for­tid, Ba­de­ho­tel-se­ri­en på TV2 vi­ser os til nu, er, at vi ik­ke rej­ser på ba­de­ho­tel i fle­re uger, men mak­si­malt i fle­re da­ge. Vi gør det for at tra­ek­ke os va­ek fra ver­den og ik­ke for at va­e­re so­ci­a­le på en an­den må­de. For­må­let med en ba­de­ho­tels­fe­rie er rent ud sagt at slap­pe af, og net­op der­for øn­sker vi at ven­de til­ba­ge til ste­der og men­ne­sker, vi ken­der fra tid­li­ge­re be­søg. Fo­kus på det gam­le Dan­mark Det er hel­ler ik­ke til­fa­el­digt at cam­ping­li­vet boo­mer igen – det er nem­lig det sam­me, vi øn­sker os her, når vi er fast­lig­ge­re el­ler ta­et på at va­e­re det.

Så la­en­ge ver­den går hur­tigt, og så la­en­ge vi er nødt til at ha­ve man­ge kon­takt­fla­der, vil ba­de­ho­tel­ler­ne boo­me – det er drøm­men om det gam­le Dan­mark, drøm­men om det enk­le liv og drøm­men om at ind­gå i nog­le ru­ti­ner, vi ik­ke selv skal le­ve­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.