Au­ten­tisk du­el

BT - - TV - 18:30 23:40 02:40-05:00 12:05 16:55 20:30 22:00 13:30 15:15

”Re­sul­ta­tet er en spa­en­den­de og dra­ma­tisk film, der bør ses af bå­de ra­cer­fans og folk, der ik­ke kun­ne va­e­re me­re li­geg­la­de med ku­bik og lyn­hur­tigt gearskif­te,” lød de ro­sen­de ord fra BT’s Hen­ning Hø­eg, der gav den au­ten­ti­ske forta­el­ling om en af For­mel 1-spor­tens mest dra­ma­ti­ske du­el­ler fi­re stjer­ner. Østrig­ske Niki Lau­da (Fer­ra­ri) er me­to­disk i sin respekt­ful­de til­gang til bi­ler­ne og ha­stig­he­den, mens hans bri­ti­ske mod­stan­der Ja­mes Hunt (McLa­ren) er en ka­ris­ma­tisk play­boy, der el­sker me­di­er­nes sø­ge­lys li­ge så me­get som ud­for­drin­ger­ne på ra­cer­ba­nen. De­res for­skel­lig­he­der kom­mer for al­vor til ud­tryk i 1976-sa­e­son, hvor beg­ge kø­re­re er vil­li­ge til at ri­si­ke­re alt for at bli­ve ver­dens­me­ster i en of­te fa­tal sports­gren, som ik­ke ef­ter­la­der plads til fejl. I det bi­o­gra­fi­ske dra­ma po­rtra­et­te­res Niki Lau­da af Da­ni­el Brühl, der har gjort sig be­ma­er­ket i ”Good Bye Le­nin!” (2003) og ”Ing­lourious Ba­sterds” (2009). I den an­den ho­ved­rol­le som Ja­mes Hunt ses au­stral­ske Chris Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Hem­sworth, kendt som ham­mer­svin­gen­de tor­deng­ud i Mar­vels ”Thor” (2011) og ”The Aven­gers” (2012). (TV2)

En vild da­te. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2014. Aste­rix: By­plan­la­eg­ge­ren. Fransk-bel­gisk ani­ma­tions­film fra 2014. Kvin­der i for sto­re her­re­skjor­ter. Norsk ko­me­die fra 2015. Mi­cke & Vero­ni­ka. Svensk ko­me­die fra 2014. About Alex. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

Bla­ck or Whi­te. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014. Un­fi­nis­hed Bu­si­ness. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2015. Jeg er sta­dig Ali­ce. Ame­ri­kansk dra­ma fra 2014.

The Wolf of Wall Stre­et. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2013.

The Ama­zing Spi­der-Man 2. Ame­ri­kansk actionfilm fra 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.