Ve­nin­der­ne fejre­de sang­fugl

BT - - TV/RADIO -

Los An­ge­les. San­ge­ren Se­le­na Go­mez kun­ne fre­dag fejre sin 24 års fød­sels­dag, og det gik på in­gen må­de ube­ma­er­ket hen blandt ’Good For You’-san­ge­rens man­ge kend­te ve­nin­der, som på de so­ci­a­le me­di­er fejre­de den ame­ri­kan­ske dar­ling.

»Kig­ger gam­le bil­le­der igen­nem i dag, for­di Se­le­na Go­mez li­ge er fyldt 24 år! Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig mit liv uden dig, Se­le­na. Til­lyk­ke med fød­sels­da­gen,« skri­ver san­ge­ren Tay­l­or Swift til et bil­le­de på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, hvor hun ses sam­men med Se­le­na Go­mez, imens de to med de­res ha­en­der dan­ner et hjer­te.

Og­så den dan­ske top­mo­del Jo­sep­hine Skri­ver, der blandt an­det kan pra­le af den ef­ter­trag­te­de ti­tel som front­fi­gur for un­der­tøjs­ma­er­ket Vi­cto­ria’s Secret, fandt i da­gens an­led­ning et bil­le­de frem af da­gens fød­sel­ar.

»Til­lyk­ke med fød­sels­da­gen til en pi­ge, som jeg for­g­u­der, ser op til, hol­der af, be­un­drer, respek­te­rer og mest af alt el­sker! Se­le­na Go­mez,« skri­ver den dan­ske mo­del til et bil­le­de af de to ve­nin­der sam­men og til­fø­jer tre hjer­ter til sin bil­led­tekst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.