Out­si­der­ne

BT - - SPORTEN -

Som sagt er ni­veau­et blandt de re­ste­ren­de sprin­te­re me­get li­ge. Der­for kan vi og­så sag­tens få en over­ra­skel­se at se i kam­pen om sej­ren i dag. Det kun­ne en­ten va­e­re Da­ni­el Mclay (Fortu­neo), Sam Ben­nett (Bora Ar­gon 18), Bry­an Coquard (Di­rect Ener­gie) el­ler Mi­cha­el Mat­t­hews (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge), der har vist god form de se­ne­ste da­ge og nu er op­pe som num­mer tre i kam­pen om den grøn­ne trø­je. Der­u­d­over vil Jas­per Stuy­ven (Trek-Se­gaf­redo), Davi­de Ci­mo­lai (Lam­pre), Chri­stop­he La­por­te (Co­fi­dis) og den hol­land­ske me­ster Dylan Gro­e­newe­gen (Team Lot­toNL) li­ge­le­des ka­em­pe med om de øver­ste pla­ce­rin­ger. Her på sid­ste­da­gen kan vi og­så nemt kom­me til at se ryt­te­re, der nor­malt ik­ke kø­rer med i de re­ne mas­ses­pur­ter, gø­re sig ga­el­den­de, ale­ne pga. de­res rå po­wer. Det ga­el­der bl.a. Ramu­nas Na­var­dau­skas (Can­non­da­le) og den tid­li­ge­re eta­pe­vin­der og in­de­ha­ver af den gu­le trø­je Greg Van Aver­ma­et (BMC).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.