Kris Stads­gaard stop­per kar­ri­e­ren

BT - - SPORTEN -

Det er slut. Med øje­blik­ke­lig virk­ning. Så­dan ly­der det fra Kris Stads­gaard, der drop­per fod­bold­kar­ri­e­ren, ef­ter at hans kon­trakt med FC Kø­ben­havn ud­løb for kort tid si­den i et interview med Bold.dk.

»Selv om FCK frøs mig ud og ik­ke be­hand­le­de mig så an­sta­en­digt, som man kun­ne ha­ve øn­sket sig, har jeg for­må­et at få det bed­ste ud af si­tu­a­tio­nen al­li­ge­vel. Jeg har ba­re brugt end­nu me­re tid på min virk­som­hed ved si­den af, så på den må­de har jeg få­et det op­ti­ma­le ud af det,« si­ger 30-åri­ge Kris Stads­gaard om virk­som­he­den draft­bud­di­es. com, hvor man kan spil­le ma­na­ger­spil, til Bold.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.