DBU ta­ger imod UEFA-kan­di­da­ter

BT - - SPORTEN -

De tre kan­di­da­ter til pra­esi­dentval­get i UEFA kom­mer til Kø­ben­havn 8. sep­tem­ber, hvor DBU og re­pra­e­sen­tan­ter fra de øv­ri­ge nor­di­ske lan­de får mu­lig­hed for at stil­le spørgs­mål til kan­di­da­ter­ne, op­ly­ser DBU på sin hjem­mesi­de.

Kan­di­da­ter­ne er Alek­s­an­der Ce­fe­rin, Mi­cha­el van Praag og An­gel Ma­ria Vil­lar Llo­na. De tre er i øje­blik­ket pra­esi­dent for for­bun­de­ne i hen­holds­vis Slove­ni­en, Hol­land og Spa­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.