DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Der har ik­ke va­e­ret me­gen spa­en­ding om ud­fal­det i årets Tour de Fran­ce. Re­elt set var det kun styr­tet til Chris Froome på 19. eta­pe, der ryste­de den su­ve­ra­e­ne bri­te for al­vor, og spør­ger man book­ma­ker­ne, bli­ver der da hel­ler ik­ke den sto­re tvivl om ud­fal­det na­e­ste år.

Så­le­des er de før­ste book­ma­ke­re nem­lig al­le­re­de klar med od­ds på Tour de Fran­ce 2016, og her er Chris Froome me­get klar fa­vo­rit med et vin­dero­d­ds på blot 1,66.

Førsteud­for­drer er ik­ke over­ra­sken­de Nairo Qu­in­ta­na, men ef­ter en re­la­tivt skuf­fen­de tour for den lil­le co­lom­bi­a­ner står han i fem gan­ge pen­ge­ne på at sny­de Chris Froome og vin­de lø­bet i 2017.

Årets fran­ske åben­ba­ring Ro­main Bar­det, der slut­ter på an­den­plad­sen, må til gen­ga­eld fin­de sig i en out­si­der­rol­le, idet han hos Bet365 er at fin­de i 17 gan­ge pen­ge­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.