1,98

BT - - SPORTEN -

Nok har FCN solgt Em­re Mor, men be­dømt ud fra hol­dets kamp i Vi­borg har det ik­ke sva­ek­ket hol­dets of­fen­siv. Man vi­ste be­sna­e­ren­de spil og var dyg­ti­ge i pres­spil­let, men mod­sat ik­ke vold­somt over­be­vi­sen­de de­fen­sivt, hvor Vi­borg nemt kun­ne ha­ve sco­ret – og for­ment­lig må man igen i dag stå med re­ser­ve­ke­e­per Alex Ru­nars­son. FC Midtjyl­land brug­te fle­re kra­ef­ter end hå­bet i Va­duz på grund af Jakob Poul­sens rø­de kort og ta­bet af ska­de­de Tim Sparv har va­e­ret ty­de­ligt i de se­ne­ste par kam­pe. Der­for kan der godt va­e­re lagt op til man­ge mål i Farum.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.