2,35

BT - - SPORTEN -

OB le­ve­re­de en spil­le­ma­es­sigt flot pra­e­sta­tion imod Sil­ke­borg, men ram­te ba­re en af de da­ge, hvor bol­den ba­re ik­ke vil­le ind. Det aen­drer dog ik­ke på, at fyn­bo­er­ne ser spa­en­den­de ud, og de skal i hvert fald va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter i Lyng­by, end til­fa­el­det er. Opryk­ker­ne im­po­ne­re­de ik­ke i Par­ken, og det er ty­de­ligt, at en spil­ler som Emil Lar­sen er et styk­ke vej fra top­for­men plus at de man­ge nye spil­le­re li­ge for al­vor skal fin­de sam­men som hold, før man ser det bed­ste fra Lyng­by. Til od­dset er det i hvert fald sva­ert ik­ke at gå ef­ter, at OB vin­der den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.