1,45

BT - - SPORTEN -

Ny­kø­bing FC ryk­ke­de op på yder­ste man­dat, og selv om am­bi­tio­ner­ne er sto­re, må hol­dets am­bi­tio­ner på den kor­te ba­ne ba­re va­e­re at over­le­ve i ra­ek­ken. Man har oven i kø­bet mi­stet an­fø­rer Mat­hi­as Ol­sen og frem­står ik­ke styr­ke­de ef­ter op­ryk­nin­gen. Na­est­ved har godt nok mi­stet Da­ni­el Jør­gen­sen og end­da hen­tet Roskil­de-an­fø­rer Ni­ko­laj Han­sen ind som er­stat­ning, li­ge­som det mod for­vent­ning lyk­ke­des at hol­de på Harun Ke­ser. Det er selv­føl­ge­lig et lo­ka­l­op­gør, men det er sta­dig ret sva­ert at se, at Na­est­ved ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit mod opryk­ker­ne.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.