HVAD NU DAN­MARK?

BT - - NYHEDER -

SE­RIE BT in­ter­viewer De­bat­tø­ren Lis­beth Zor­nig An­der­sen Hvis du bor et al­min­de­ligt sted og har et al­min­de­ligt ar­bej­de, er der kun ét sted, du mø­der de ud­sat­te, og det er i me­di­er­ne

en ra­ek­ke skar­pe hjer­ner om de sto­re ud­for­drin­ger, Dan­mark står over­for i de kom­men­de år.

gi­ver i dag sit bud på, hvor­dan vi kla­rer ud­for­drin­gen med den sti­gen­de skjul­te fat­tig­dom, som vi ik­ke ser. El­ler ik­ke vil se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.