Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Sø­ren Pind De åb­ne sam­fund har over­vun­det bå­de kom­mu­nis­men og na­zis­men. Na­tur­lig­vis kan vi og­så vin­de den tred­je bøl­ge i skik­kel­se af ek­stre­mi­stisk is­la­mis­me. Men sva­ret er ik­ke at er­kla­e­re krig mod en hel re­li­gion. Og halvan­den mil­li­ard men­ne­sker

Ju­stits­mi­ni­ster (V), de­bat­ind­la­eg til Jyl­lands-Po­sten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.