45-årig sig­tet for at ta­e­ve kvin­de med bold­trae

BT - - DEBAT -

En 45-årig mand fra Oden­se blev i går sig­tet for at ha­ve ta­e­vet en kvin­de­lig be­kendt gul og blå over det me­ste af krop­pen med et ba­se­bal­l­bat.

Vol­den ske­te lørdag af­ten i en ha­ve­ko­lo­ni i Bol­bro i det ve­st­li­ge Oden­se. Man­den er sig­tet for grov vold.

Kvin­den, der er 50 år og og­så fra Oden­se, hen­vend­te sig lørdag af­ten kort før kl. 22 på ska­destu­en og for­tal­te, at hun var ble­vet slå­et over det he­le med et ba­se­bal­l­bat.

»Vi tog der­ud og kun­ne kon­sta­te­re, at det ik­ke var no­gen over­dri­vel­se. Hun har vir­ke­lig få­et ta­esk,« si­ger Tho­mas Bent­sen.

Ud over at ha­ve blodud­tra­ed­nin­ger på det me­ste af krop­pen har kvin­den bra­ek­ket en hån­drod­sk­nog­le og et ri­b­ben. Des­u­den har hun blød­nin­ger om­kring mil­ten. Hun lig­ger på in­ten­si­vaf­de­lin­gen på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal for at få be­hand­let ska­der­ne.

Po­li­ti­et led­te lørdag af­ten ef­ter den 45-åri­ge mand. Det lyk­ke­des ik­ke at fin­de ham, men der­i­mod lyk­ke­des det at fin­de ger­nings­våb­net.

Søn­dag for­mid­dag fik po­li­ti­et held til at an­hol­de den mista­enk­te ger­nings­mand, og hans for­kla­ring lig­ger ik­ke langt fra kvin­dens fo­re­lø­bi­ge for­kla­ring, si­ger Tho­mas Bent­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.