72-årig fun­det af fa­mi­li­en

BT - - DEBAT -

Den 72-åri­ge El­se Kat­hri­ne Han­sen, der var meldt sav­net, blev i går fun­det i god be­hold i en skov na­er sit hjem. Hun var kørt fast i sin bil.

Kvin­den, der er di­a­be­ti­ker og af­ha­en­gig af sin dag­li­ge me­di­cin, har va­e­ret va­ek si­den fre­dag. Hun var kon­fus og af­kra­ef­tet, da hun blev fun­det, men el­lers i god be­hold, si­ger vagt­chef An­ders Han­sen, Sy­dog Søn­derjyl­lands Po­li­ti.

Kvin­den tog fre­dag ef­ter­mid­dag sin sølv­grå VW Golf for at kø­re ud at kø­be ind, og fa­mi­li­en ef­ter­ly­ste hen­de, da hun ik­ke som plan­lagt vend­te hjem til sin bo­pa­el på Dal­gårds­vej i Hyrup ved Ager­skov.

Da hun var kørt hjem­me­fra uden sin livs­nød­ven­di­ge me­di­cin, fryg­te­de såvel po­li­ti­et som fa­mi­li­en, at hun kun­ne ha­ve få­et et il­de­be­fin­den­de. Der­for har po­li­ti­et ef­ter­lyst kvin­den og bedt om of­fent­lig­he­dens hja­elp til at fin­de hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.