Ud­for­drer­nes mang­len­de an­grebs­lyst

BT - - SPORTEN -

Det har ik­ke li­ge­frem min­det om sla­get ved Sta­lin­grad. Årets Tour de Fran­ce har va­e­ret pra­e­get af stil­stand blandt klas­se­ments­fol­ke­ne, som en­ten ik­ke har haft be­ne­ne el­ler og­så har va­e­ret til­fred­se med de­res re­sul­tat. Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar) var ud­råbt til den helt sto­re ud­for­drer, men han snor­k­sov i Py­re­na­e­er­ne, blev sat i Al­per­ne og hav­de ba­re ik­ke det, der skul­le til for at sa­et­te Chris Froo­me un­der pres. En fyr som Bauke Mol­le­ma (Trek-Se­gaf­redo) fortje­ner og­så at bli­ve na­evnt. Han lå på im­po­ne­ren­de vis la­en­ge num­mer to i Tou­ren in­den sit sam­men­brud i Al­per­ne, men når sport­s­di­rek­tør Kim An­der­sen mel­der ud in­den de af­gø­ren­de bjer­ge, at tak­tik­ken fremad­ret­tet vil va­e­re at sid­de på hjul af Froo­me, for­drer det ik­ke li­ge­frem et fest­fyr­va­er­ke­ri af et cy­kel­løb, vel?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.