Team Skys do­mi­nans

BT - - SPORTEN -

Det bri­ti­ske hold har va­e­ret li­ge så do­mi­ne­ren­de på bjer­ge­ta­per­ne, som de asi­a­ti­ske turi­ster er ved den lil­le havfrue i Kø­ben­havn. Team Sky har va­e­ret her, der og al­le veg­ne med Chris Froo­mes sta­er­ke hja­el­pe­re som Wou­ter Po­els, Mi­kel Nie­ve, Ser­gio He­nao og Ge­raint Tho­mas, der al­le slut­ter i top 30 i klas­se­men­tet, som de yp­per­ste ek­semp­ler. Det har va­e­ret umu­ligt at iso­le­re den nu tredob­bel­te Tour de Fran­ce-vin­der på stig­nin­ger­ne. Hver ene­ste gang – og det er ik­ke man­ge gan­ge – at nog­le fra den øver­ste del af klas­se­men­tet har for­søgt at an­gri­be, er det bri­ti­ske hold gå­et et gear op og har ha­let ud­brud­det ind igen. Og igen. Det har na­er­mest kon­stant sid­det med mini­mum tre mand i fron­ten. Im­po­ne­ren­de? Ja. Un­der­hol­den­de? Nej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.