Dan­sker­nes gem­me­leg

BT - - SPORTEN -

Syv dan­ske­re til start i ver­dens stør­ste cy­kel­løb. Kun­ne det bli­ve bed­re? Na­er­mest ik­ke ved lø­bets be­gyn­del­se. Når vi nu skal eva­lu­e­re lidt på Jakob Fuglsang (Asta­na), Mi­cha­el Val­gren (Tin­koff ), Chris An­ker Sørensen (Fortu­neo-Vi­tal, th. på fo­to)), Lars Bak (Lot­to-Sou­dal), Chri­stop­her Juul-Jen­sen (Ori­ca-Bi­ke­e­x­chan­ge), Mi­cha­el Mør­køv (Ka­tusha, tv. på fo­to)) og Mat­ti Bres­chel (Can­non­da­le) som hel­hed, kan vi godt til­la­de os at si­ge, at de ik­ke for al­vor vi­ste sig frem. De to sidst­na­evn­te ud­gik, Fuglsang har kaldt det sit dår­lig­ste Tour de Fran­ce. Chris An­ker gik helt ned i ud­brud­det på Mont Ven­toux, som el­lers lig­ne­de hans bed­ste chan­ce, og blev si­den syg. Val­gren, Bak og Juul-Jen­sen var of­test bun­det af tak­ti­ske op­ga­ver – dem har de ud­ført flot. Me­get tv-tid fik dan­sker­ne dog ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.