In­gen spa­en­ding om trø­jer­ne

BT - - SPORTEN -

’Kam­pen’ om den grøn­ne trø­je kan for­mu­le­res me­get sim­pelt – den hav­de Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) na­er­mest vun­det på for­hånd. Slovak­ken sik­re­de sig den fem­te af slagsen på 17. eta­pe og blev og­så hjul­pet lidt på vej af, at Mark Ca­ven­dish (Di­men­sion Da­ta) stod af for at for­be­re­de sig på OL ef­ter at ha­ve vun­det fi­re eta­per og kørt i gult for før­ste gang i kar­ri­e­ren. Bjerg­trøj­en sat­te Ra­fal Ma­j­ka (Tin­koff) og­så ret hur­tigt klø­er­ne i. In­gen tro­e­de for al­vor, Tho­mas de Gendt og Jarl­in­son Pan­ta­no kun­ne vri­ste den fra ham. Vin­de­ren af den hvi­de ung­dom­strø­je, Adam Ya­tes (Ori­caBi­ke­e­x­chan­ge), kør­te et flot Tour de Fran­ce, men det er nok ik­ke for al­vor kam­pen om at bli­ve den bed­ste ung­doms­ryt­ter, som får tv-se­er­ne op af so­fa­en. Den gu­le trø­je be­hø­ver vi vel dår­ligt at na­ev­ne ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.