Vil­de Ven­toux

BT - - SPORTEN -

I en re­la­tivt be­gi­ven­heds­fat­tig Tour fik vi trods alt en eta­pe, der bød på den mest bizar­re ha­en­del­se i man­ge år – må­ske i he­le lø­bets hi­sto­rie? Chris Froo­me, den gu­le fø­rer­trø­je, løb op ad Mont Ven­toux. Løb! Tour-vin­de­rens cy­kel var kort for­in­den ble­vet krøl­let i et sam­men­stød med en mo­tor­cy­kel, Ri­chie Por­te (BMC) og Bauke Mol­le­ma (Trek-Se­gaf­redo), og så var go­de råd dy­re. Froo­me spa­e­ne­de der­for op ad bjer­get i cy­kel­sko og med en let­te­re al­ter­na­tiv lø­be­stil, in­den han fik en re­ser­ve­cy­kel at fort­sa­et­te på. 12. eta­pe vil for al­tid bli­ve hu­sket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.