Punk­te­ret po­rt

BT - - SPORTEN -

Hvor sel­ve cy­kel­lø­bet of­te har sav­net un­der­hold­nings­va­er­di, er det godt, at om­gi­vel­ser­ne kan va­e­re med til at til­sa­et­te lidt kryd­de­ri. Det må man si­ge, at ’Flam­me Rou­ge’ – ki­lo­me­ter­por­ten – gjor­de på 7. eta­pe i Py­re­na­e­er­ne. Da ho­ved­fel­tet bul­dre­de mod po­r­ten som bø­f­ler mod et vand­hul, kol­lap­se­de det op­pu­ste­li­ge ken­de­tegn og faldt sam­men over fle­re ryt­te­re. Va­erst gik det ud over Adam Ya­tes (fo­to), som hel­dig­vis slap med lidt over­fla­di­ske skram­mer. Og så valg­te ar­ran­gø­ren og kom­mis­sa­e­rer­ne at god­skri­ve Ya­tes’ tid, så han ik­ke mi­ste­de dy­re­ba­re se­kun­der. Helt fair, men for po­k­ker, hvor var det van­vit­tigt!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.