Al­ber­to Con­ta­dors fald

BT - - SPORTEN -

Som ob­jek­tiv be­trag­ter kan man kun el­ske en rig­tig va­ed­del­ø­ber. En ryt­ter, som an­gri­ber ba­se­ret på fø­lel­ser. En ryt­ter, som ta­ger chan­cer, og som ik­ke er ban­ge for at stik­ke langt ude­fra. Så­dan en ty­pe er Al­ber­to Con­ta­dor (Tin­koff), og der­for var det og­så ae­r­ger­ligt, at spa­ni­e­ren styr­te­de i be­gyn­del­sen af Tou­ren og si­den skuf­fet måt­te stå af og sa­et­te sig i bi­len på 9. eta­pe i Py­re­na­e­er­ne. In­gen kan si­ge, hvad der var sket, men mon ik­ke Con­ta­dor vil­le ha­ve pif­tet lø­bet en smu­le op, hvis han hav­de va­e­ret med he­le vej­en til Pa­ris?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.