Hel­ten Kja­er la­ve­de Elkja­er

BT - - SPORTEN -

si­ger den dob­bel­te målsco­rer.

Lyng­by var i stort spi­lover­tag i det me­ste af kam­pen og pres­se­de fyn­bo­er­ne med ef­fek­tiv an­grebs­fod­bold, så selv­om OB kom for­an, vil­le det ik­ke ha­ve va­e­ret helt ufortjent, hvis Kja­er hav­de sik­ret opryk­ker­ne sej­ren.

»Der er ik­ke an­dre end Kja­er i Su­per­liga­en, der kan ta­ge på bol­den på den må­de og med den kraft og di­rek­te­hed sco­re,« si­ger Lyng­by-tra­e­ner, David Nielsen, der ser det som un­der­ord­net, at Kja­er bra­end­te straf­fes­par­ket. Steg­te Lyng­by-spil­le­re »Der var ik­ke me­re at hen­te. Al­le vo­res spil­le­re var steg­te, og jeg tror, kam­pen var endt uaf­gjort, uan­set om han hav­de sco­ret el­ler ej,« si­ger han.

OB har til gen­ga­eld smidt po­int i de to før­ste kam­pe. Beg­ge mod op­ryk­ke­re. Og der kom salt i sår­et, da an­fø­rer Ken­neth Emil Pe­ter­sen fik rødt kort ef­ter sin an­den ad­var­sel i de dø­en­de se­kun­der af kam­pen.

»Det er su­per fru­stre­ren­de at stå her med et po­int, når vi kom­mer for­an 2-0. Vi stop­per med at spil­le ef­ter 20 mi­nut­ter. Det er ir­ri­te­ren­de,« si­ger Ken­neth Emil Pe­ter­sen, der mis­ser mø­det med sin gam­le klub AaB i na­e­ste we­e­kend. Der var ik­ke me­re at hen­te. Al­le vo­res spil­le­re var steg­te, og jeg tror, kam­pen var endt uaf­gjort, uan­set om han hav­de sco­ret el­ler ej

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.