DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Der er end­nu lang tid til, at pri­ser­ne for årets bed­ste spil­ler skal ud­de­les.

Men spør­ger man book­ma­ker­ne, så bli­ver der ab­so­lut in­gen tvivl om, hvem der lø­ber med de to mest ha­e­der­ful­de tit­ler.

Som ene­ste book­ma­ker har Nor­di­cBet od­ds på, hvem der vin­der »UEFA Best Play­er in Eu­ro­pe Award« og her står Cri­sti­a­no Ro­nal­do blot i od­ds 1,05, med EM-top­sco­rer An­to­i­ne Greiz­mann som ene­ste re­el­le ud­for­drer i seks gan­ge pen­ge­ne.

Ef­ter bå­de at ha­ve vun­det EM og Cham­pions Le­ague, vur­de­res der hel­ler ik­ke at bli­ve spa­en­ding om, hvem der vin­der »FIFA Bal­lon d Or 2016«.

Her står Cri­sti­a­no Ro­nal­do nem­lig i od­ds 1,10 på at hjem­fø­re den ti­tel, mens den evi­ge ri­val Lio­nel Mes­si skal la­ve ting og sa­ger i ef­ter­å­ret for at sny­de ham. Mes­si står i od­ds 6,00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.