2,00

BT - - SPORTEN -

Oulu er godt kø­ren­de i den na­est­bed­ste ra­ek­ke i Fin­land, hvor man i de se­ne­ste seks kam­pe har hen­tet fem sej­re og et uaf­gjort re­sul­tat. Spe­ci­elt hol­dets de­fen­siv har gjort det godt på det se­ne­ste med blot tre mål imod i før­na­evn­te pe­ri­o­de, og der­for bør man alt an­det li­ge va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter imod mid­ter­hol­det Ha­ka. De im­po­ne­rer nem­lig ik­ke for ti­den, og de to sej­re i de se­ne­ste seks kam­pe er kom­met imod bund­hol­det Ja­zz og kri­se­ram­te KPV, som er dår­ligst af al­le på form­ba­ro­me­tret. Der­for gi­ver det gan­ske god me­ning at spil­le på Oulu i dag.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.