2,50

BT - - SPORTEN -

Det gi­ver in­gen me­ning, at Djur­går­den er ble­vet så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De har haft en elen­dig sa­e­son og tabt ni af de spil­le­de 14 kam­pe, og har her vig­ti­ge Ale­xan­der Falt­se­tas ude med ka­ran­ta­e­ne - man har i øv­rigt tabt beg­ge kam­pe si­den EM-pau­sen uden at sco­re. Hel­ler ik­ke GIF Sundsvall har få­et po­int si­den EM, men vi­ste dog klar spil­le­ma­es­sig frem­gang mod Hels­ing­borg se­ne­st og har til den­ne kamp hen­tet Mauri­cio Al­bor­noz ind som for­sta­er­k­ning. De har hen­tet po­int i fem af sa­e­so­nens syv ude­kam­pe, så glim­ren­de va­er­di i X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.