Vej­le åb­ner ny ae­ra med po­int­tab

BT - - SPORTEN -

I som­me­rens løb er der sket stor ud­skift­ning i Vej­le Bold­klub i bå­de spil­ler­trup­pen, i ejer­kred­sen og på ch­eftra­e­ner­po­sten.

For før­ste gang stod sven­ske­ren An­dreas Alm i spid­sen for jy­der­ne, der i går sat­te en 1-0fø­ring over styr og måt­te nø­jes med 1-1 mod Jo­hn Faxe Jen­sens Fremad Ama­ger.

Opryk­ker­ne ud­lig­ne­de ef­ter 76 mi­nut­ters spil ved Chri­sti­an Møl­ler. Det var et kvar­ter ef­ter, at Pa­tri­ck Ras­mus­sen hav­de bragt Vej­le for­an.

Det kun­ne så­ma­end va­e­re gå­et end­nu va­er­re for Vej­le, som af­gav en ka­em­pe mu­lig­hed til Mo­ham­med Ab­da­las kort ef­ter ud­lig­nin­gen, men Fremad Ama­ge­ran­gri­be­ren spar­ke­de bol­den for­bi mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.