MI­CHA­EL ASK

BT - - DEBAT -

Ja, og­så selv­om vi i nog­le år har vidst, at der har va­e­ret pro­ble­mer med det rus­si­ske an­ti-do­ping­pro­gram. Det er dybt cho­ke­ren­de, at man fin­der på at sny­de på den må­de. Jeg kan ik­ke hu­ske et lig­nen­de ek­sem­pel. Skal man sank­tio­ne­re, så det vir­ker, bli­ver man nødt til at ram­me dem, der står bag, og det er jo sta­ten. Man er nødt til at la­ve en kol­lek­tiv straf, for det er det ene­ste, der kan få Rusland til at aen­dre ad­fa­erd.

Di­rek­tør i An­ti Doping Dan­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.