PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

Rusland er ble­vet af­slø­ret i at ha­ve et stats­fi­nan­si­e­ret do­ping­pro­gram. Er det over­ra­sken­de, at de har for­søgt at sny­de til OL? De en­kel­te spe­ci­al­for­bund får mu­lig­hed for at ude­luk­ke rus­ser­ne, hvis de øn­sker det. Bur­de al­le rus­si­ske OL-del­ta­ge­re ude­luk­kes?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.