Ran­ders fik et Bas­so-gog

BT - - SPORTEN - piquet

Ran­ders FC fik i af­tes ’et gog’ ef­ter den flot­te uaf­gjor­te kamp ude mod FCM i Su­per­liga-pre­mi­e­ren. Et Bas­so-gog!

Det var AaBs mand fra Ca­mero­un, Chri­sti­an Bas­sog­og, der gjor­de ondt på Ran­ders FC, da AaB for før­ste gang si­den novem­ber 2013 vandt i Ran­ders.

Sej­ren kom til at ly­de på 1-0, da Marco Mei­lin­ger nød godt af det go­de for­ar­bej­de fra Chri­sti­an Bas­sog­og, som hav­de ta­get godt va­re på et ho­ved­stød med helt for­kert adres­se fra Ran­ders FCs Erik Marxen. Men re­sten af hjem­me­hol­dets for­svar så nu hel­ler ik­ke for godt ud i den si­tu­a­tion ved at lø­be i vej­en for hin­an­den i de­res for­søg på at stand­se den på­gå­en­de Chri­sti­an Bas­sog­og.

»Han er en fi­nur­lig ty­pe,« lød det fra vin­der­nes Kasper Ris­gård ef­ter kam­pen over for TV3 Sport 1.

»Han er ham­ren­de hur­tig, og vi har fun­det en po­si­tion, hvor han kan lø­be i dyb­den og ud­nyt­te sin hur­tig­hed. Jeg tror ik­ke, han er ret sjov at spil­le over for,« sag­de Kasper Ris­gård.

Ran­ders FC var bedst ef­ter pau­sen, men ga­ester­ne for­sva­re­de fø­rin­gen godt – og de hav­de en god må­l­mand i Ni­co­lai Larsen.

»Før­ste halv­leg var pis­sedår­lig fra vo­res si­de. I an­den halv­leg var vi dem fak­tisk over­leg­ne,« men­te Ran­ders’ Kasper Fi­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.