Opryk­ker med slag i

BT - - SPORTEN - danm

To kam­pe. To po­int. Og slet ik­ke fa­er­dig med at skra­be til sig. AC Hor­sens er i den grad til­ba­ge i Su­per­liga­en. I går blev det til 1-1 mod søl­vin­der­ne fra Søn­derjy­ske, og der­med er opryk­ker­ne sta­dig ube­sej­ret. Det var dog ik­ke no­get, som fik tra­e­ner Bo Henriksen til at la­e­ne sig til­ba­ge.

»Vi gi­ver en lil­le smu­le for man­ge død­bol­de va­ek, men set over he­le kam­pen er jeg til­freds. Vi står godt på ba­nen,« sag­de Bo Henriksen til TV3 Sport 2:

»Nu kan vi for­hå­bent­lig ta­ge det na­e­ste skridt og vin­de. Vi bli­ver ir­ri­te­ren­de at mø­de.«

Sam­me er­ken­del­se kom Søn­derjy­skes målsco­rer, Marc Dal Hen­de, frem til. Der skul­le da og­så et re­gu­la­ert drop af Hor­sens­må­l­mand Ni­ck­las Dan­ne­vang til for at ga­ester­ne kun­ne ud­lig­ne Bu­ba­carr San­ne­hs fø­rings­mål.

»Det hav­de jeg solgt den for in­den kam­pen. Hor­sens er sva­e­re at spil­le mod og kom­mer med en mas­se po­wer,« sag­de han ef­ter Søn­derjy­skes før­ste po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.