Bios

BT - - NYHEDER -

Kva­li­tet ko­ster. Og­så am­bu­lan­ce­kør­sel. No­get ty­der på, at am­bu­lan­ce­sel­ska­bet Bios sat­te pri­sen for lavt, da de over­tog kørs­len fra Falck i Re­gion Syd­dan­mark. Bios er nu be­ga­e­ret kon­kurs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.