Ri­han­na til fans: Stop poké­mon

BT - - NYHEDER -

Spil­let Poké­mon Go har på re­kord­tid få­et mil­li­o­ner af bru­ge­re ver­den over, som kan ses van­dre rundt på ga­der og stra­e­der i jag­ten på de vir­tu­el­le po­ké­mo­ner. Men nu må det va­e­re nok. Det me­ner i hvert fald san­ge­ren Ri­han­na, som til en kon­cert i we­e­ken­den op­for­dre­de folk til at la­eg­ge mo­bil­te­le­fo­ner­ne i lom­mer­ne og i ste­det ny­de showet. »Jeg vil ik­ke se jer skri­ve til je­res ka­e­re­ster. Jeg vil ik­ke se jer fan­ge po­ké­mo­ner,« lød det fra san­ge­ren til de man­ge kon­cert­ga­en­ge­re, som var mødt op til ’Ne­e­ded You’-stjer­nens kon­cert. Det er langt­fra før­ste gang, at den 28-åri­ge san­ge­r­in­de fra Bar­ba­dos be­der sit pu­bli­kum om at ven­de op­ma­er­k­som­he­den va­ek fra mo­bil­te­le­fo­ner­ne og i ste­det fo­ku­se­re på, hvad der sker på sce­nen. Under en kon­cert i Lon­don bad hun og­så si­ne fans om at pak­ke te­le­fo­ner­ne va­ek. Hun til­fø­je­de, at te­le­fo­ner­ne kun­ne bli­ve frem­me, hvis pu­bli­kum kun tog bil­le­der af hen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.