Ga­lan­te Jar­lov tog Mascha på ryg­gen

BT - - NYHEDER -

Iva­er­ksa­et­te­ren og blog­ge­ren Mascha Vang har del­vist brugt som­me­ren på at op­tra­e­de som gu­i­de i det jy­ske for sin ka­e­re­ste, po­li­ti­ke­ren Ras­mus Jar­lov, og her stif­te­de hun blandt an­det be­kendt­skab med po­li­ti­ke­rens na­tur­li­ge even­tyr­lyst. Det skri­ver hun i et ind­la­eg på sin blog, ma­s­cha­vang.dk. Her forta­el­ler hun, at Ras­mus Jar­lov ger­ne vil op­le­ve al­ting. Det be­tød, at tu­ren på vej hjem blev lagt for­bi Re­bild Bak­ker, men det var ik­ke nok for den 39-åri­ge po­li­ti­ker at be­trag­te bak­ker­ne ne­de­fra. Og ud­sig­ten til at skul­le gå op ad de stej­le bak­ker var ik­ke li­ge, hvad den 34-åri­ge blog­ger hav­de i tan­ker­ne. »Da det gik op for mig, at han hav­de ta­enkt sig, at vi skul­le gå op på toppen af de bak­ker, måt­te jeg hi­ve al­ver­dens und­skyld­nin­ger frem. Men op skul­le vi, så han bar mig op ad de man­ge, man­ge trin,« skri­ver Mascha Vang på sin blog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.