Skotsk le­der gør klar til løs­ri­vel­se

BT - - NYHEDER -

Den skot­ske le­der Ni­co­la Stur­geon vil ind­le­de det for­be­re­den­de ar­bej­de, som kra­e­ves, hvis Skot­land be­slut­ter at løs­ri­ve sig fra re­sten af Stor­bri­tan­ni­en. »Hvis vi be­slut­ter, at vo­res in­ter­es­ser ik­ke kan be­skyt­tes i Stor­bri­tan­ni­en, må uaf­ha­en­gig­hed va­e­re en af de mu­lig­he­der, som Skot­land skal ha­ve ret­ten til at over­ve­je,« sag­de Stur­geon i en tale. »Der­for ta­ger vi de for­be­re­den­de skridt for at sik­re os, at den mu­lig­hed står åben for det skot­ske par­la­ment, hvis det er nød­ven­digt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.