Stor tele­kon­cern kø­ber ind i Ya­hoo

BT - - NYHEDER -

Tele­kon­cer­nen Ve­rizon over­ta­ger ker­ne­for­ret­nin­gen hos Ya­hoo, der er kendt for sin sø­ge­ma­ski­ne. Par­ter­ne har ind­gå­et en af­ta­le til en va­er­di af 4,83 mil­li­ar­der dol­lar, be­kra­ef­ter Ya­hoo. Det sva­rer til 32,7 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner. Der­med sa­et­tes punk­tum for 20 år som selv­sta­en­dig virk­som­hed for en af in­ter­net­tets pio­ne­rer, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. Det har va­e­ret kendt i no­gen tid, at et salg var på vej. In­ter­na­tio­na­le me­di­er har iføl­ge Ritzau Fi­nans spe­ku­le­ret i en købspris på om­trent 5 mil­li­ar­der dol­lar, hvil­ket sva­rer til knap 34 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.