Nin­ten­do-ak­tier dyk­ker ef­ter lun­ken Poké­mon-ind­tje­ning

BT - - NYHEDER -

Ak­tier­ne i den ja­pan­ske spil­gi­gant Nin­ten­do dyk­ke­de med 18 pro­cent, ef­ter at bør­sen i Tokyo åb­ne­de i går. Det ske­te, ef­ter at fir­ma­et har op­lyst, at det ik­ke hen­ter syn­der­lig ind­tje­ning fra sit monster­hit – mo­bil­spil­let Poké­mon GO.

Ef­ter mar­ke­der­nes luk­ning fre­dag op­ly­ste Nin­ten­do, at det ik­ke hav­de no­gen plan om at ju­ste­re for­vent­nin­ger­ne til dets år­li­ge ind­komst trods den ver­den­s­oms­pa­en­den­de Poké­mon-suc­ces.

Nin­ten­do sag­de og­så, at det al­le­re­de hav­de in­dreg­net det for­ven­te­li­ge over­skud fra dets Poké­mon GO Plus-arm­bånd, der alar­me­rer mon­ster-ja­e­ger­ne, hvis der er en na­er­lig­gen­de poké­mon.

Over he­le ver­den spil­ler folk el­lers Poké­mon GO, der i da­ge­ne ef­ter ud­gi­vel­sen fik Nin­ten­dos mar­kedsva­er­di til at sti­ge med 7,5 mil­li­ar­der dol­lar.

Nin­ten­do op­ly­ser, at fir­ma­ets fi­li­al Poké­mon Com­pa­ny mod­ta­ger bå­de li­cen­sind­tje­ning og be­ta­lin­ger fra Poké­mon GO­ud­vik­le­ren Ni­an­tic Inc., og det be­ty­der, at Nin­ten­do kun får en be­ske­den pro­fit ved me­ga­hit­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.